Sängerjahr 1894-1927


Sängerjahr 1927-1976

 

Schriftführer:

 

Konrad Niebler

Johann Kolb

1933-1950 Hans Lederer

1946-1950 Heinrich Pickel

1950-1976 Hans Sörgel


Sängerjahr 1976-1999

 

Schriftführer:

 

1976-1999 Rudolf Söhnlein


Sängerjahr 1999-2005

 

Schriftführer:

 

1999 Rudolf Söhnlein

2000-2005 Thomas Niebler


Sängerjahr 2006-2012

 

Schriftführer:

Thomas Niebler


Sängerjahr 2013-2019

 

Schriftführer:

Thomas Niebler